Prof. dr. hab. Piotr Dzięgiel
Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
Autor zdjęcia: Adam Zadrzywilski

Szanowni Państwo,

W 2010 roku Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk zorganizowała I-szą Konferencję, którą zatytułowano – „Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych”. Miejscem spotkania członków Komisji, a przede wszystkim młodych naukowców, głównie Uczelni Wrocławskich, był budynek Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pomysłodawcą oraz inicjatorem tego wydarzenia był pierwszy Przewodniczący Komisji – Pan Prof. Romuald Będziński. Od tamtej pory spotykamy się cyklicznie co roku. W obecnym, 2017 roku zapraszam ponownie do Uniwersytetu Medycznego, jednak tym razem już do nowego obiektu - Centrum Naukowej Informacji Medycznej. Jestem przekonany, że tak jak w poprzednich latach, młodzi naukowcy Uczelni Wrocławskich, Zielonej Góry, Opola, a także innych ośrodków będą prezentować swoje osiągnięcia naukowe, wymieniać poglądy, a także nawiązywać kontakty, które w przyszłości zaowocują sukcesami.

Zapraszam gorąco do Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, spotkajmy się znowu i spędźmy wspólnie niezapomniane chwile.

 

Przewodniczący Komisji Inżynierii Biomedycznej Oddziału PAN we Wrocławiu

Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel